İlk Yardım Eğitimi

EĞİTİM TÜRÜ        : Sağlık Bakanlığı Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri – ( Temel İlkyardım Eğitimi-Standart İlkyardım Eğitimi)

EĞİTİM SÜRESİ    :

  • Temel İlkyardım Eğitimi  süresi –  16 Saat (Eğitime katılım zorunludur.) 
  • Standart İlkyardım Eğitimi süresi — 40 Saat (Eğitime katılım zorunludur.) 

16 ve 40 saatlik eğitim programlarının müfredatları aynı olup, uygulamalara ayrılan süre bakımından birbirlerinden farklılık gösterirler. Sertifikaların geçerliliği ve kullanılış yetkisi aynıdır. 40 saatlik program sertifikasında “STANDART İLKYARDIM EĞİTİMİ”, 16 saatlik program sertifikasında “TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ” olarak belirtilir.( Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği; madde 18)

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur. ( Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği; madde 16)

 

İlk Yardımcı Nasıl Olunur?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan İlk Yardım Yönetmeliğine göre İlk Yardımcı olmak için

-En az ilkokul mezunu olmak,

-Temel İlk Yardım Eğitimi almış olmak,

– İlk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı almayı hak kazanmış olmak gerekmektedir.

İlk Yardımcı; ilk yardım tanımında belirtilen amaçlar doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın, mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan ilk yardımcı sertifikası almış kişidir.