İşyeri Tehlike Sınıfı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte işyeri tehlike sınıfları kavramı hayatımıza girdi. Geçmişte işyerleri için sadece sanayi ve ticaret sınıflandırması yapılıyordu. Bu da aslında tehlikeli işler yapılan bir çok iş kolunun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı dışında kalmasına neden oluyordu.

Yapılan düzenleme ile işyerleri iş sağlığı ve güvenliği yönünden 3 tehlike sınıfına ayrılmıştır. Bunlar ;

  • Az Tehlikeli
  • Tehlikeli
  • Çok Tehlikeli

İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

İşyeri Tehlike Sınıfları Nasıl Belirlenir ?

İşyeri tehlike sınıfı, o işyerinde yapılan asıl işin tehlike seviyesi dikkate alınarak belirlenir. Yapılan işlerin hangi tehlike sınıfında yer aldığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ ile belirlenmiş ve Tebliğ Ekinde belirtilmiştir.

NACE Tanım Tehlike Sınıfı

10.92.01 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.) Tehlikeli

Yukarıda tehlike sınıfları listesinden bir örnek görebilirsiniz. Bu örnekte Tanım bölümünde yapılan işin tarifi ve yanında da tehlike sınıfı yer alıyor.

İşyerinizde yapılan asıl işi dikkate alarak bu listeden kendi tehlike sınıfınızı bulabilirsiniz.

İşyeri Tehlike Sınıfı Nasıl Öğrenilir ?

Her işyerinin bir SGK sicil numarası vardır. Bu numara 23 rakamdan oluşur ve işyerinin bir çok bilgisini kod olarak içerir. Örnek SGK sicil numarası ; 210920102001260000602-58

Bu işyeri SGK sicil numarasının 2. hanesinden başlayarak 3, 4, 5, 6 ve 7. hanelerindeki rakamlar NACE kodu adı verilen bir kodu oluşturur ve tehlike sınıfı da bu kod üzerinden öğrenilebilir.

Örneğin yukarıda verilen SGK sicil numarasının 2. ve 7. hane arasındaki rakamları incelediğimizde 10.92.01 kodunu buluruz. Bu da tehlike sınıfları listesindeki NACE bölümü ile örtüşmektedir.