İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları politikamız, firma çalışmalarının belirlenen hedef doğrultusunda, ekonomik ve en verimli düzeyde yürütülmesi için; insan kaynaklarına yaptığı ve yapacağı yatırımlarla, kurumsal hedeflerine hizmet edecek sorumlu, insiyatif alabilecek, katılımcı, özgüveni olan, kendini geliştiren, yüksek ahlak bilincine sahip ve mutlu çalışanları aynı kurumsal çatı altında bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

MR  GLOBAL OSGB değerlerini ve yaptığı işi benimseyen,

  • Firma içinde ve yaptığı çalışmalarda yetkinliklere sahip,
  • Müşteriye yönelik çözüm odaklı olma ve Müşterilerin önemini kavrayan,
  • Öğrenme ve kendini geliştirmeye yatkın,
  • Verimli çalışmayı ilke edinmiş,
  • Sistem odaklı olmayı yaşam tarzı haline getirmiş,
  • Yüksek performansını uzun dönem devam ettirebilecek

çalışanları; şirketimize kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımak.

Başvuru Formu