Kanun

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
10.12.1948/207 A(III)
–/–


2709
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
18.10.1982 / 2709
09.11.1982/17863 M.


5953
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
13.06.1952 / 5953
20.06.1952 / 8140


4982
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
09.10.2003 / 4982
24.10.2003 / 25269


6754
Bilirkişilik Kanunu
03.11.2016 / 6754
24.11.2016 / 298983146
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
09.01.1985 / 3146
18.01.1985 / 18639


2872
Çevre Kanunu
09.08.1973 / 2872
11.08.1983 / 18132


5395
Çocuk Koruma Kanunu
03.07.2005 / 5395
15.07.2005 / 25876


854
Deniz İş Kanunu
20.04.1967 / 854
29.04.1967 / 12586


5253
Dernekler Kanunu
04.11.2004 / 5253
23.11.2004 / 25649


657
Devlet Memurları Kanunu
14.07.1965 / 657
23.07.1965 /12056


3071
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
01.11.1984 / 3071
10.11.1984 / 18571


5070
Elektronik İmza Kanunu
15.01.2004 / 5070
23.01.2004 / 25355


151
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
10.09.1337 / 151
–/–


5362
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
07.06.2005 / 5362
21.06.2005 / 25852


1479
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur)
02.09.1971 / 1479
14.09.1971 / 13956


697
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun
26.12.1925 / 697
02.01.1926 / 260


6245
Harcırah Kanunu
10.02.1954 / 6245
18.02.1954 / 8638


2577
İdari Yargılama Usulü Kanunu
06.01.1982 / 2577
20.01.1982 / 17580


1475
İş Kanunu (Yürürlükteki Hali)
25.08.1971 / 1475
01.09.1971 / 13943


4857
İş Kanunu
22.05.2003 / 4857
10.06.2003 / 25134


7036
İş Mahkemeleri Kanunu
12.10.2017 / 7036
25.10.2017 / 30221


6331
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
20.06.2012 / 6331
30.06.2012 / 28726


4447
İşsizlik Sigortası Kanunu
25.08.1999 / 4447
08.09.1999 / 23810


5326
Kabahatler Kanunu
30.03.2005 / 5326
31.03.2005 / 25772 M.


5176
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
25.05.2004 / 5176
08.06.2004 / 25486


4688
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
(Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu)
25.06.2001 / 4688
12.07.2001 / 24460


6269
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun
15.02.1954 / 6269
20.02.1954 / 8639


3213
Maden Kanunu
04.06.1985 / 3213
15.06.1985 / 18785


3628
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
19.04.1990 / 3628
04.05.1990/ 20508


4483
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
02.12.1999 / 4483
04.12.1999 / 23896


3308
Mesleki Eğitim Kanunu
(Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)
05.06.1986 / 3308
19.06.1986 / 19139


5544
Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
(Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
21.09.2006 / 5544
07.10.2006 / 26312


3458
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
17.06.1938 / 3458
28.06.1938 / 3945


6301
Öğle Dinlenmesi Kanunu
02.03.1954 / 6301
08.03.1954 / 8652


5188
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
10.06.2004 / 5188
26.06.2004 / 25504


5580
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
08.02.2007 / 5580
14.02.2007 / 26434


5153
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
19.04.1937 / 3153
28.04.1937 / 3591


6356
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
18.10.2012 / 6356
07.11.2012 / 28460


5510
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
31.05.2006 / 5510
16.06.2006 / 26200


5502
Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
(Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu)
16.05.2006 / 5502
20.05.2006 / 26173


506
Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Hali)
17.07.1964 / 506
29.07.1964 / 11766


5363
Tarım Sigortaları Kanunu
14.06.2005 / 5363
21.06.2005 / 25852


7201
Tebligat Kanunu
11.02.1959 / 7201
19.02.1959 /10139


6502
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
07.11.2013 / 6502
28.11.2013 / 288356098
Türk Borçlar Kanunu
11.01.2011 / 6098
04.02.1011 / 27836


6101
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
11.01.2011 / 6101
04.02.2011 / 27836


4904
Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
(Türkiye İş Kurumu Kanunu)
25.06.2003 / 4904
05.07.2003 / 25159


2429
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
07.03.1981 / 2429
19.03.1981 / 17284


6735
Uluslararası İşgücü Kanunu
28.07.2016 / 6735
13.08.2016 / 29800


1593
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
24.04.1930 / 1593
06.05.1930 / 1489


4703
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
29.06.2001 / 4703
11.07.2001 / 24459


4708
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
29.06.2001 / 4708
13.07.2001 / 24461